Strona stosuje pliki cookie. Rozumiem

Psycholog, psychoterapeuta

Gabinet psychoterapeutyczny, Porady psychoteraupeutyczne

W swojej pracy psychoterapeutycznej główną inspirację czerpię z podejścia systemowego, którego istotą jest oddziaływanie jednej osoby na drugą. Każdy z nas w swoim życiu funkcjonuje w różnych systemach, których jest współtwórcą. Moim zadaniem jako psychoterapeuty jest wydobywanie energii, szukanie zasobów(mocnych stron) potrzebnych do skutecznego radzenia sobie i rozwiązania wszelkich trudności. Staram się odkrywać wspólnie z klientem jego potencjały, które może rozwijać i wzmacniać. Poszukujemy obszarów, w których klient może znaleźć siłę niezbędną do radzenia sobie z trudnościami, jakie stawia przed nim życie. Istotą mojej pracy jest odkrywanie w ludziach tego, co mają w sobie najlepsze, a czego często nie potrafią należycie wykorzystać.

Główną formą prowadzonej przeze mnie terapii jest rozmowa, na którą składa się specyficzny rodzaj pytań prowadzących do refleksji i nowych skojarzeń. Wspólnie z klientem poszukuję obszarów, informacji niezbędnych do uszanowania i zrozumienia przeszłości, docenienia i podkreślenia istoty teraźniejszości by w konsekwencji przygotować klienta do zrobienia kroku w przyszłość z całym bagażem jego zasobów i możliwości.

Poza tradycyjną rozmową proponuję również swoim klientom, dla lepszego zrozumienia siebie i systemów w których, na co dzień funkcjonują tworzenie genogramów rodziny (odkrywanie nowych treści zawartych w kartach rodzinnych), ustawienia przestrzenne, metafory, konfrontacje z częściami siebie, pracę z symbolami oraz zadania domowe: samoobserwacje pytania do przemyślenia itp., które mogą posłużyć do szybszego uzyskania postawionych wcześniej celów.

Częstotliwość spotkań ustalana jest podczas pierwszej wizyty. Początkowo (szczególnie kilka pierwszych sesji) są to wizyt cotygodniowe, następnie proponuję spotkania w odstępach 2-3 tygodniowych, miesięcznych, czy nawet 2-3 miesięcznych. Wszystko to jednak jest kwestią bardzo indywidualną ustalaną wspólnie z klientem, ponieważ niekiedy wystarczy kilka lub kilkanaście spotkań, a czasem terapia może trwać miesiące do roku lub dłużej.

Czas jednego spotkania w przypadku terapii indywidualnej to około 50 min., natomiast terapia małżeństw/par oraz terapia rodzin trwa od 70-80 min.